[google6b8a34868c057d7f.html]

Hvad er stress

Symptomer på stress


Af Bo Netterstrøm, dr. med., speciallæge i samfunds- og arbejdsmedicin


Vi får alle forskellige grader af symptomer, når vi er stressede. Nogle får fysiske symptomer som ondt i maven eller bliver anspændte og får hovedpine, andre får mere psykiske symptomer og bliver triste. Atter andre får mere adfærdsmæssige symptomer som for eksempel søvnløshed. Pointen er, at vi hver især har vores egne stresssymptomer, som er signaler fra kroppen på, at der er noget galt og at vi bør gøre noget.
Nedenfor er nævnt nogle af de hyppigste stresssymptomer:
 

Fysiske symptomer

• Indre uro
• Hovedpine
• Hjertebanken
• Mavesmerter
• Nedsat potens
• Vægttab
• Hyppige infektioner
• Forværring af kronisk sygdom

 

Psykiske symptomer
• Ulyst
• Træthed
• Irritabilitet
• Hukommelsesbesvær
• Koncentrationsbesvær
• Angst
• Nedsat humoristisk sans
• Depression

 

Adfærdsmæssige symptomer
• Søvnløshed
• Uengagerethed
• Hyperventilation
• Aggressivitet
• Nedsat præstationsevne
• Ubeslutsomhed
• Øget brug af stimulanser
• Øget sygefravær


Lyt til signalerne 

 Stress er ikke en sygdom


Men en helbredstilstand, som mange mennesker pådrager sig i forbindelse med at være psykisk presset.
Der findes indtil videre ingen samlet strategi for forebyggelse og behandling af stress i Danmark. Stress anses for at være et individuelt anliggende, og det kan derfor være svært at vide, hvor man skal henvende sig, når man lider af langvarig stress.

Stressbehandling foregår både i offentligt og privat regi, og der er mange faggrupper involveret som for eksempel læger, psykiatere, psykologer, psykoterapeuter, coaches, sygeplejersker, fysioterapeuter og afspændingspædagoger.

En hyppigt benyttet vej er at gå direkte til hypnotisk behandling som er målrettet på den enkelte person. Hypnose er vejen til at finde den egentlige årsag.
 

 

 

Der er ikke 2 mennesker der er ens.

 

Derfor er det ikke ligegyldigt hvilken behandlingsform man vælger. Efter en dybdegående samtale vil Boelsgaard vælge det behandlingsform som passer lige netop til dig

 

Længerevarende stress kan få store konsekvenser for helbredet. Det er derfor vigtigt at få behandlet tilstanden. Her får du indblik i, hvor og hvordan behandling kan foregå.

Vigtigt med behandling

Er at man tager langvarig stress alvorligt og får den rigtige støtte og behandling, da det kan belaste ens fysiske og psykiske helbred.

Lader man bare stå til, kan langvarig arbejdsmæssig stress udvikle sig til en belastningsdepression, som kan tage lang tid at komme ud af. Jo før man behandler stress, desto bedre.

 

 

 

Behandling af stress

Begynder her:

Underbyggende samtale for videre behandling med: 
Hypnose 

og 
NLP
(Neurolingvistisk programmering)

Den egentlige årsag finder vi ofte med.
MSH
(Metakognetiv samtalehypnose)

Herunder kan du se en video, der kan sammenlignes med den fremgangmåde

 der anvendes i NLP Hypnoterapi ved behandling af stress. Men her vil det ofte være praktiske fysiske øvelser jeg anvender.